"Management is doing things right. Leadership is doing the right things."

Peter Drucker

"Oavsett om du tänker att du kan eller om du tänker att du inte kan, så får du rätt"

Henry Ford

"Success consists of going from failure to failure without loss 
of enthusiasm"

Winston Churchill

"Most people fail in life not because they aim too high and miss, but because they aim too low and hit."

Les Brown

Nyheter

Aktuellt – Öka lönsamheten. Utbildning i Örebro. 

”Nyckeln till bättre resultat”

Vill du ha bättre resultat i ditt företag eller i den verksamhet du leder? Höja omsättningen kraftigt eller lyfta företaget på annat sätt? Höja lönsamheten? Uppnå något som du hittills inte trott var inom räckhåll?

Anmäl dig då till ”Nyckeln till Bättre resultat”, en riktigt vass utbildning i hur du förbättrar ditt eget och företagets resultat och ökar lönsamheten. Det är en personlig utbildning/coching i en liten grupp där alla har det gemensamt att de vill höja lönsamheten eller på annat sätt utveckla verksamheten i de företag de leder eller verkar i. En grupp med positiv energi! Du lär dig ett helt nytt tänk och att använda dina mentala muskler strategiskt och målfokuserat. Du lär dig hur du kan sätta och arbeta mot mål på ett helt nytt sätt så att du verkligen når dem.

Denna utbildning har nu startat och vi tar inte emot fler deltagare. Är du intresserad av nästa omgång eller något liknande är du välkommen att kontakta Eva Kugelberg för mer info, per mail eller per tel 021-41 88 00.