Låt ditt nästa år bli ditt bästa år

Ge dig och företaget en Nyårspresent som gör skillnad: MålStart 2019!

Med det effektiva MålStart får du göra bokslut för ditt ledarskap eller för ditt företagande för det gångna året på ett sätt du inte varit med om tidigare. Du får plocka russinen ur kakan för 2018, ta med dig vissa bitar / lämna andra bakom dig och lägga en inspirerad grund för 2019 att verkligen lyfta … så att det blir Ditt bästa år hittills! Det blir det med det beprövade programmet MålStart, garanterat!

Ge dig själv och företaget en inspirerad Rivstart 2019! Låt 2019 bli Ditt bästa år hittills! Detta vill du inte vara utan!

Din MÅLSTART  2019

Säkert gör du i din egenskap av chef och ledare redan tillbakablickar på det gångna året och funderar över dina mål inför det nya år som snart börjar. Samma sak om du är entreprenör. Att göra bokslut och rivstarta 2019 tillsammans med en erfaren ledarskapscoach ökar nyttan exponentiellt. Värdet ska vi inte tala om! Du får fundamentet för ett verkligt lyft!

Denna hel- eller halvdag (du väljer vilket) är en intensiv, personlig & strategisk dag – bara för dig – med Bokslut för 2018 över ditt år som ledare (eller som entreprenör) och grunda för att 2019 blir Ditt bästa år någonsin. Du får en kristallklar bild av dina lyckanden och lärdomar, både dem du vill ta med dig in i nästa år och odla vidare, och dem du helst bör släppa och lämna bakom dig. När du med erfaren guidning har arbetat dig igenom detta, lägger vi en inspirerad och inspirerande grund för ditt 2019. Du får på ett nytt sätt välja ett stort och inspirerande mål för ditt ledarskap 2019 eller för ditt entreprenörskap 2019 och får med dig nya idéer för att bli en medveten högpresterare, ett strategiskt tänk och en plan för att kunna förverkliga det.

Nyttan för dig:

 • En heldag tillsammans med en erfaren ledarskapscoach som får dig att upptäcka vad som är viktigast.
 • Värdefulla reflektioner över det gångna året.
 • Göra ditt personliga ledarskapsbokslut för 2018 med betoning på lyckanden och hur du kan bygga vidare på och odla dessa.
 • En tydlighet i dina viktigaste lärdomar från året och hur du har nytta av dessa och kan bygga vidare på dem 2019, men också en tydlighet i vilka lärdomar du helst bör släppa och lämna bakom dig.
 • En härlig stärkt självkänsla för dig … och dina ev medarbetare.
 • Stark glädje över ha ett stort, tydligt och inspirerande ledarskapsmål för 2019 som dessutom ger dig det driv som tar dig dit!
 • Nytt strategiskt tänk och mentala verktyg för att kunna nå ditt nya mål.
 • (Väljer du heldag, får du ännu mer av tänk och verktyg samt även en plan för att förverkliga ditt stora nya inspirerade mål.)
 • Diskutera vad du vill ha för stöd för att nå ditt stora mål för 2019.
 • Energi, inspiration och glädje över den tydlighet och det driv som MålStart ger dig inför 2019.

Du får:

 • En intensiv halvdag alternativt heldag (9-16 inkl lunch, se ovan) på tu-man-hand för att göra Ditt ledarskapsbokslut för 2018  
 • Ett kortare avstämningssamtal per tel innan VIP-dagen för att stämma av om något särskilt är aktuellt som påverkar upplägget av dagen, så att den blir till bäst nytta för dig och din verksamhet.
 • Arbetsblad och Målkort.
 • Ett 30-minuters uppföljande strategisamtal inom 30 dagar efter VIP-(halv?)dagen för att stämma av vad dagen gett, få ytterligare stöd samt diskutera vad du önskar för ytterligare support.

Bonus 1:     Du bjuds på en god lunch på ett trevligt och inspirerande ställe med tillfälle till eftersnack.

Bonus 2:     Uppnå det som är viktigt 2019 – 8 strategier som verkligt framgångsrika människor använder nu för att uppnå mer under det kommande året”, en E-bok att inspireras av och hämta tips ur – summerad och fritt översatt till svenska av mig.

Bonus 3:      Ett 15-20 minuters Stämma-av-samtal mellan VIP-dagen och ditt 30-dagars Strategiuppföljnings-samtal, för eventuella förtydliganden eller kortare stöd som du kan känna behov av.

Ring 021-418800 eller 0708-408801 eller maila här så får du veta mer.

Varmt välkommen med din anmälan!

Anmäl dig här!

 

Referens – Sagt i januari 2018 av en ledare som gjort MålStart 2 år i rad:

”Första gången jag gjorde MålStart, för ett år sedan, inspirerades jag att ta fram ett mycket stort mål för mitt ledarskap 2017, ett mål jag inte skulle ha satt annars. Nu ett år senare har jag till min stora glädje uppnått det – tack vare stödet jag fick av Eva.

Att stanna upp och reflektera på det sätt som MålStart innebär, har hjälpt mig att skapa en tydlighet över allt positivt jag  åstadkommit, vilket annars lätt kommer i skymundan för det jag inte är så nöjd med. Nu får jag i stället hjälp att se och glädjas åt allt bra jag har uppnått och som jag nu kommer att bygga vidare på under 2018. Det stärker allas vår självkänsla och hjälper mig att skapa en kollektiv nöjdhet i min organisation.

Jag kan varmt rekommendera MålStart – en värdefull dag för att boosta ditt ledarskap!”