Frukostföreläsning i Västerås Science Park

Den 23 oktober har Eva Kugelberg inbjudits att föreläsa vid Västerås Science Parks Frukost i Parken som hålls 2 gånger i månaden. Denna torsdagmorgon blir det på Expectrum i Skrapan. Eva kommer att föreläsa under rubriken ”Vässa tänket – se resultaten lyfta”. Välkommen att anmäla dig gm VSP.