Välkommen till ”Nyckeln till bättre resultat”

”Nyckeln till bättre resultat” är ett nytt innovativt utbildnings-/coachingprogram för ledar – och företagsutveckling i 12 inspirerande moduler, som garanterat leder till bättre resultat och ökar lönsamheten i företaget.

Utbildningen riktar sig till ägare och ledare av mindre och medelstora företag, som vill lyfta företagets omsättning/resultat till en ny nivå, vill expandera eller vill utveckla företaget på något annat sätt och till ledare/mellanchefer som kraftigt vill förbättra sina resultat och aktivt lyfta sin enhet och bidra till att det går bättre för företaget som helhet. Även medarbetare utan ledaransvar men med ett brinnande intresse av att lära sig hur de blir medvetna högpresterare får vad de söker i detta effektiva utvecklingsprogram.

Utvecklingsprogrammet är även idealiskt för chefer, ledningsgrupper och team i större företag, och läggs då med fördel upp som en företagsintern satsning. Upplägget kan då skräddarsys så att det passar just ert företags behov.

Eva_Kugelberg_utbildar

Utveckla ditt företag och dig själv!

Vill du ta ditt företag till nya höjder? Vill du lära dig hur du skapar de resultat som du innerst inne vill ha? Lära hur du presterar mer och bättre och ökar omsättning och lönsamhet? Eller vill du utveckla ditt företag på annat sätt?

Anmäl dig då till denna unika utbildning / coaching!

Du får en helt ny medvetenhet om hur du kan tänka ”smartare” och hur du kan dra full nytta av din stora inneboende potential! Den är otroligt mycket större än du anar. Du vågar tänka större. Och bäst av allt – Du lär dig HUR Du når dina stora mål. Och Du lär dig ta kontroll över dina paradigmer!

Du får lära dig ett helt nytt sätt att sätta mål, stora mål, och ett nytt sätt att arbeta mot mål så att du faktiskt når dem. Du får lära dig att ”Vässa tänket” och använda de två delarna i sinnet och dina mentala muskler strategiskt och målfokuserat. Redan vid den första träffen får du ta fram ett stort inspirerande mål för ditt företagande. Sedan får du successivt verktyg för att uppnå det. Du får också hjälp att överbrygga gapet mellan vad du vet att du ska göra för att få bättre resultat och vad du faktiskt gör.

Du kommer att bli ännu mer produktiv, prestera mer och bättre, bli mer kreativ och målfokuserad. Du börjar tänka på en helt ny våglängd och förstår varför.

Det du lär dig om sinnets potential och dina mentala muskler, kommer du att kunna använda inte bara för att skapa de resultat du vill ha i företaget, utan även inom olika områden av ditt liv och även för att må bättre.

I företaget får du garanterat bättre resultat och ökad lönsamhet om du följer det vi går igenom. Utbildningen är upplagd över tid för att säkerställa att du garanterat ska nå resultat!

Omfattning: Kick-off och 12 utbildningsträffar om 2 tim/g ca varannan vecka i en liten grupp om 6-8 personer. För att du säkert ska nå resultat ingår även en uppföljningsträff ca 3 mån efter sista träffen.

Start: En grupp är på gång att starta i början av februari i Örebro. Närapå fulltecknad. Hör av dig för mer info.  Är du intresserad av en sådan utbildning i en annan stad, t ex Västerås eller Eskilstuna, vänligen hör av dig.

Pris: Kontakta Kugelberg Ledarskap för information.

Utbildningen erbjuds som ett Premium Program innehållande Kick-off och 12 utbildningsträffar med utbildning och coaching men det ingår även en uppföljningsträff efter ca 3 månader, för att säkerställa att alla får bra resultat. Du får en box med ett effektivt och inspirerande utbildningsmaterial, bestående av 12 DVD-skivor, en personlig arbetsbok och ett Målkort. Bara materialet kostar ca 10 000 kr att köpa separat.  Totalt är det en blygsam investering i förhållande till vad du kommer att uppnå av bättre resultat, bättre prestationer, ökad omsättning, ökad lönsamhet, ja t o m bättre mående. En blygsam investering i förhållande till värdet för dig och för ditt företag!

Så här säger en nöjd företagare från Örebro län som deltog i den senaste utbildningsomgången i Västerås:

”Jag har harvat på med mitt företag i många år och fått i stort sett samma resultat de senaste 10 åren. Men nu, med detta nya tänk gick omsättningen för Q1+Q2 upp med 47 % och resultatet med 189%!  Så enkelt att lära – och det gör sådan skillnad! Kan varmt rekommenderas!”

Jag törs lova att du garanterat får ett rejält lyft i resultat och lönsamhet i företaget/den verksamhet du leder! Eller når ett annat stort härligt mål som du väljer att arbeta med!

Vad är det värt för dig i pengar?

Börja med att boka in dig för en kostnadsfri ”Högre lönsamhet-strategikonsultation” genom att maila här!

Du får:
  • Skapa en tydlighet kring vad du innerst inne skulle vilja uppnå för företaget/din verksamhet.
  • Upptäcka de viktiga byggstenarna för att (lyckas) skapa det lönsamma företag du drömmer om att kunna skapa.
  • Fastställa den allra viktigaste faktorn som hindrar dig från att nå de lysande resultat som du verkligen skulle vilja ha.
  • Identifiera de mest kraftfulla handlingarna som leder dig till den ökade produktivitet och den goda lönsamhet som du skulle önska.
  • Avsluta konsultationen med glädjen att veta EXAKT vad du ska göra härnäst för att skapa det mest produktiva och lönsamma företag/enhet du kan önska dig.

Varmt välkommen med din anmälan eller att boka din ”Högre lönsamhet” – konsultation!

Eller att höra av dig rent allmänt om det är något du undrar.