Utvecklingsarbete med ledningsgrupp i Småland

Det är med glädje Eva Kugelberg åtagit sig uppdraget att ännu en gång utveckla ledningsgruppen i ett företag i Småland. År 2006-2007 genomförde Eva en liknande utvecklingsinsats åt samma företag, men eftersom sammansättningen i ledningsgruppen nästan helt har förändrats sedan dess, vill man åter ha hjälp att utveckla ledningsgruppen med de personer som ingår idag. Med en ökad medvetenhet om styrkor i personligheterna, om likheter och olikheter m m och strategiska samtal kring detta, kan man tillsammans lyfta ledningsgruppens arbete till en ny nivå.

På grund av det långa avståndet mellan Västerås och företagets hemort, har vi valt att förlägga träffarna i Katrineholm och på så vis ”dela” på restiden.

Det är alltid glädjande när en nöjd kund återkommer och ger förnyat förtroende och nytt uppdrag!

 

Intresserad av att veta hur ett sådant utvecklingsarbete kan läggas upp? Hur det skulle kunna se ut för ert företag och med era förutsättningar?

Välkommen att höra av dig för mer information.