Vad du kan förvänta dig

“Jag vill bidra till att företag når framgång och ökar sin lönsamhet genom att förse ledning och medarbetare med ny unik kunskap och verktyg som lyfter prestationer, attityd och välmående och får alla att prestera bättre och att nå mål de tidigare inte trodde var möjliga. Jag stödjer ledare att nå framgång genom att vässa sitt ledarskap, att finna sitt personliga sätt att framgångsrikt hantera utmaningarna i ledarskapet och få medarbetarna att växa. Likaså vill jag bidra till att företag blir framgångsrika och välmående genom att maximera potentialen hos ledningsgrupper och team, baserat på ett optimalt nyttjande av vars och ens styrkor.”    

Eva Kugelberg, VD                                                                                                                           

 

Hur långt vill du nå med ditt företag? Med ditt ledarskap? Med din ledningsgrupp? Ditt team?

Företagets huvudsakliga tjänster:

  • Ledarskap och ledarutveckling, får ledare att utveckla sitt personliga sätt att leda sin organisation och ta ledarskapet till en ny nivå
  • Trimmar Ledningsgrupper så att de fungerar ännu bättre med de resurser/personer som ingår. Strategiska diskussioner utifrån kartläggning av styrkor, ibland omedvetna, och hur just er mix av personer bäst blir blir till gagn för företaget.
  • Utveckla team och arbetsgrupper både vad gäller trivsel & mående, attityd, kommunikation och framförallt hur ni kan lyfta prestationer till en ny nivå.
  • Entreprenörskap
  • Företagsutveckling, som lyfter resultat och lönsamhet genom att ge ledning och medarbetare nytt tänk och nya verktyg enligt senaste forskning kring människors prestationer, så att de når mål de tidigare inte trott vara möjliga att nå. Resultatet blir ökad lönsamhet och bättre mående.
  • Kartläggning av styrkor i personligheten – individuellt för ledarutveckling eller karriärutveckling, eller för team och arbetsgrupper.
  • Talaruppdrag och inspirationsföreläsningar, bl a som Kick-off

Andra tjänster:

Företaget har under 30 års tid samlat på sig en omfattande och bred erfarenhet av olika slags insatser i företag och organisationer utöver ovanstående, uppdrag som utförts till stor belåtenhet för kunderna.

Är det något i ert företag ni funderar över och som ni överväger att ta extern hjälp med, eller kanske bara vill bolla med någon för att få idéer, kontakta med tillförsikt Eva Kugelberg, Kugelberg Ledarskap för en förutsättningslös diskussion.

Här finns både stor kunskap och lång erfarenhet.

Med Kugelberg Ledarskap som partner kan ni lugnt förlita er på en hög professionell kompetens. Därtill får ni värme, respekt och fingertoppskänsla med er på resan mot bättre resultat.