Tänk nytt! Tänk djärvare! Lär er verktygen för att nå högt satta mål!

För visst vill du se resultaten skjuta i höjden för den verksamhet du leder?!

Tack vare forskning och beprövad erfarenhet finns det idag ny kunskap om hur man blir en medveten högpresterare. Tänk – det finns en nyckel till hur ni kan prestera långt mycket mer än ni anar! En nyckel till hur ni kan höja prestationer och produktivitet hos er själva, hos individerna i företaget – såväl hos ledning som medarbetare – och därmed öka resultat och lönsamhet. Ja, det finns en nyckel. Känd av få och lätt att lära. Låter det intressant?

Få företaget att lyfta!  Utveckla kulturen!

Genom att tänka nytt, tänka annorlunda och sätta djärva och inspirerande mål och dessutom arbeta mot mål på nya sätt kan ni få företaget att lyfta! Ja, bokstavligen att lyfta i olika avseenden. Tack vare senare tids forskning finns det idag nycklar och genvägar till hur man skapar bättre prestationer och bättre resultat. Nycklar till hur du skapar ett hållbart hög-presterande team. Jag tar dig, och din personal om du vill, igenom ett nytt och annorlunda utvecklingsprogram. Här lär du dig att använda tänket, dina båda delar av sinnet och dina mentala muskler strategiskt och målfokuserat för att skapa de resultat du vill ha.

Nycklar och genvägar är lätta att lära sig, men för att få genomslag i prestationer och förbättrade resultat krävs oftast även  en tids coaching för att omvandla nycklarna till nya tankemönster och nya goda vanor. Vi vill ju att förändringen ska bli bestående och faktiskt leda till varaktigt bättre resultat. Därför ingår både utbildning och coaching i detta utvecklingsprogram, så att ni säkert ska nå de resultat som du hoppas på och drömmer om. Samtidigt utvecklar ni hela företagskulturen.

Slå gärna en signal eller boka ett möte så får du veta mer!

Utbilda er till framgång

Satsa på en tids utbildning och coaching för utvalda individer i företaget, individuellt eller i grupp, och ni kommer att märka att de vill mer. De kommer att sätta djärvare och mer inspirerande mål, får mer eget driv och lär sig att använda sin fulla potential och sina mentala muskler strategiskt och målfokuserat. De presterar mer och bättre!  Vad kan vara bättre för företagets lönsamhet? Ni får resultat som syns på nedersta raden!

”Med över 30 års erfarenhet av att arbeta med människors och organisationers utveckling vet jag vilken oerhörd potential som slumrar inom alla. Låt mig få hjälpa er att ta fram den. Ni kommer att förvånas över hur mycket bättre resultat som går att uppnå, både för individerna som deltar i utvecklingsinsatsen och för företaget som helhet!”

Eva  Kugelberg, VD för Kugelberg Ledarskap

För små och medelstora företag

”Nyckeln till bättre resultat” – är ett effektivt utbildnings- och coachingprogram som hjälper företagare samt ledare av små och medelstora företag att kraftigt lyfta resultat och lönsamhet. En investering i detta program leder garanterat till bättre prestationer och bättre resultat, både för dig som företagare/företagsledare och för företaget som helhet. Och därmed ökad lönsamhet. Öppna utbildningar startar så snart tillräckligt många anmält intresse.

“Sätt djärva mål & Nå dem” är en annan effektiv utbildning som lär dig och dina medarbetare att sätta stora mål och att arbeta mot mål på ett helt nytt sätt, så att du och de faktiskt når dem.

För större företag

Finns du i ett större företag kan ni med fördel satsa på en företagsintern utbildning/coachning. Genom att låta utvalda grupper av ledning och medarbetare tillsammans lära sig ”Nyckeln till bättre resultat” skapas en gemensam miljö av ökad produktivitet och förbättrade prestationer. Ni bygger en prestationskultur som inspirerar och lyfter. Detta arbete brukar i sin tur leda inte bara till bättre resultat utan också till bättre attityd och större trivsel.

Företaget lyfter! Lönsamheten ökar!

En investering i framtiden

Vill ni ligga i framkant? Lär er ”Nyckeln till bättre resultat”.  Välj mellan färdiga utvecklingsprogram eller skräddarsydda upplägg som passar just ert företag.

Vill du veta mer?  Kontakta Eva Kugelberg för ett samtal över en kopp kaffe så får du veta mer.  Välkommen att ringa 021 – 41 88 00 eller maila. Eller boka en kortare Introduktionsföreläsning för ledningsgruppen eller för en personalträff, t ex “3 smarta & enkla steg till ett starkt lönsamt team”.