Väck era inneboende styrkor!

Utveckla och stärk företaget genom att vässa ledningsgruppens inneboende kraft.

Genom att satsa på ett par utvecklingsdagar, hel- eller halvdagar, kan ni lägga en värdefull grund för företagets fortsatta framgångar? En trimmad och samspelt ledningsgrupp kan lättare nå nya nivåer när det gäller prestationer, samspel, kommunikation och beslutsfattande.

Taktisk och strategisk utveckling

Ett utvecklingsarbete med ledningsgrupper kan se olika ut beroende på varifrån vi startar. Många ledningsgrupper väljer att ta utgångspunkt i en kartläggning av vilka styrkor som vilar, ofta omedvetna, i vars och ens personlighet.

Med ny medvetenhet kan vi börja arbeta strategiskt med era styrkor och avsaknad av andra för att optimera ert gemensamma uppdrag. Vi kan också titta både strategiskt och taktiskt hur olika faser av beslutsfattande och andra viktiga processer ska hanteras utifrån just er unika sammansättning.

Ny konstellation innebär nya förutsättningar

En ny insats för att utveckla och trimma ledningsgruppen bör övervägas varje gång gruppens sammansättning förändras. Har ni specifika önskemål om vad ni vill lägga fokus på, utgår vi givetvis från dessa.

En sådan här utvecklingsinsats brukar bli en riktig ögonöppnare och ledningsgruppen en stark skjuts framåt. Den leder också till ännu bättre beslut och samspel i ledningsgruppen! Det gagnar företagets utveckling och lönsamhet!

 

Vill du veta mer? Kontakta Kugelberg Ledarskap!