Vilken typ är du?

Genom att kartlägga dina styrkor i personligheten lägger du en stabil grund för livslång personlig utveckling.

Du får en ny medvetenhet om dina personliga styrkor som hjälper dig att förstå både dig själv och ditt samspel med andra – till stor nytta för dig både i karriär och företagande liksom privat. Inom arbetslivet blir det en tillgång för dig oavsett om du arbetar som chef/ledare, som teammedlem eller som självständig individ.

Bra ledarskap

Ett bra ledarskap kännetecknas av att du som chef har insikt om dina styrkor och utvecklingsområden. Med detta som grund får du de bästa förutsättningarna att kunna utöva ett gott och medvetet ledarskap.

Självkännedom

En kartläggning av din personlighetsprofil är bland det bästa du kan göra för att öka din självkännedom och lägga en stabil grund för fortsatt personlig utveckling.

Du får en ökad kunskap om hur du processar information, fattar beslut och interagerar med andra människor. Du får också en större förståelse för hur andra personlighetstyper fungerar och hur ni samspelar. Vill du, kan vi sedan koppla detta till din ledarskapsstil, hur du kommunicerar, hur du reagerar vid stress, förändringar mm och öka din medvetenhet om hur bäst du kan använda dina styrkor som en tillgång i ditt ledarskap, i mötet med olika medarbetare, vid kommunikation, beslutsfattande mm.

Hur går det till?

Vi utgår från ett av världens mest ansedda och bäst validerade personlighetstest, Myers Briggs. Efter testet, som kan göras webbaserat, får du en utförlig genomgång av ditt resultat, dina styrkor och dina utvecklingsområden. Du får en djup förståelse för hur du fungerar i olika situationer och vad som händer inom dig under stress eller när du kommunicerar.  Du lär dig känna igen dina egna beteendemönster såväl som andras och kan bättre förhålla dig till dem. Du utvecklar nya styrkor tack vare din nya medvetenhet.

Du får en personlig återkoppling endera genom att vi träffas eller per telefon. Vi sätter av gott om tid. Cirka en vecka efter detta samtal bokar vi ytterligare ett samtal för uppföljning. Detta brukar vara mycket uppskattat, då många frågor och funderingar kan dyka upp då du haft tid att fundera lite. Du får också en mycket utförlig skriftlig tolkningsrapport som handlar om dig, dina styrkor och utvecklingsområden, ev din ledarskapsstil mm.

Individuellt eller i team

Eva Kugelberg är certifierad att arbeta med Myers-Briggs både på individnivå och organisationsnivå och har lång erfarenhet från olika sammanhang, både individuellt, med ledningsgrupper och med team.

Satsa på att “Väcka dina inre styrkor” för dig själv, individuellt – för att du vill satsa på din personliga utveckling eller på nästa karriärsteg. Eller gör det som en del av din arbetsgrupp eller ledningsgrupp och få en bild av hela teamet och hur ni kompletterar varandra och kan full nytta av era likheter och olikheter.

Oavsett vilket, kan vi välja olika fokus beroende på vilka behov och önskemål du har.

Vill du veta mer? Kontakta Kugelberg Ledarskap!