Ledarskap, ett ensamt uppdrag

Hur blir du ledaren som skapar framgångsrika team? Som når högt uppsatta mål? Och skapar de framgångsrika resultat du drömmer om?

Att vara ledare är ofta en spännande utmaning. Men det är också att vara ensam. Det spelar ingen roll hur många bra ledarskapsutbildningar du har gått. När det gäller att hantera alla ledarskapsdilemman som uppstår i vardagen står du oftast ensam. Då är det ovärderligt bra att ha ett externt bollplank.

Skaffa dig ett externt bollplank, en samtalspartner, som hjälper dig att hitta just dina förhållningssätt, strategier och lösningar. De som passar dig, ditt ledarskap och din organisation. Det är ofta guld värt.

Ett personligt, professionellt bollplank med lång erfarenhet tar dig dit du vill nå. Med Eva Kugelbergs professionella ledarstöd kan du reflektera, utveckla och förbättra ditt ledarskap och få verktyg. Du blir en bättre och mer framgångsrik ledare.

Bra ledarskap – kontinuerlig utveckling

Efter mer än 25 års erfarenhet av ledarstöd vet jag hur mycket ledare/chefer uppskattar just att ha någon utanför sin organisation att bolla sina dilemman med. Du växer som ledare. Det ger dig större trygghet i din roll, avlastar stress och stoppar det energiläckage som lätt uppstår när du ännu inte riktigt vet hur du ska hantera en viss situation.

Med ett professionellt och erfaret externt bollplank. vässar du ditt ledarskap och utvecklar din personliga ledarstil! Och du mår mycket bättre!

Välj individuellt eller i grupp

Du kan välja att “Vässa ledarskapet” i en individuell kontakt eller i en liten grupp av chefer på liknande ledarskapsnivå. Oavsett vilket, får du stöd i att hitta dina svar, strategier och lösningar på dilemman som du möter i ditt ledarskap. Du utvecklar både ditt personliga ledarskap och dig själv. Självklart arbetar vi under strikt sekretess.

Individuellt

Mer  personligt fokus på just dina ledarskapsfrågor och de utmaningar som du har att hantera i ditt ledarskap och i din organisation. Du får stöd i att hitta svar, strategier och lösningar på det du brottas med, som passar just för dig och din kontext. Du utvecklar både ditt ledarskap och dig själv. Det vanliga är att träffas ca en gång i månaden men intervallen anpassar vi efter dina behov och vad du önskar.

I en liten grupp tillsammans med andra chefer/ledare – Professionellt Ledarstöd

Föredrar du att vässa ditt ledarskap tillsammans med andra chefer/ledare på liknande ledarskapsnivå, väljer du Professionellt Ledarstöd eller Strategigrupp Chef. Med Eva Kugelbergs uppskattade metod Professionellt Ledarstöd arbetar vi med de ledarskapsutmaningar som är aktuella för dagen vid varje sammankomst. Det kan handla om såväl stora strategiska frågor som ledarskapsdilemman från vars och ens vardag. Det blir ett forum där du utvecklar både ditt ledarskap och dig själv. Ett forum för allas växande och av givande och tagande.

Strategigrupp Chef

Det är en specialvariant av ledarutveckling i grupp enligt ovan, oftast med deltagare som alla är VD, affärsområdeschefer, platschefer eller liknande.

Frågor som triggar nya tankar

Eva Kugelberg är expert på att ställa frågor.  Frågor som triggar nya tankar och nya perspektiv och hjälper dig att hitta svaren inom dig. Svar som växer fram så,  kommer att passa din personliga ledarstil och i det sammanhang du verkar.  I grupp ges även möjlighet till input, stöd och inspiration från de andra deltagarna. Du lämnar träffarna med nya tankar om hur du kan hantera de frågor du brottas med.

Ett bra ledarskap handlar, som vi alla vet, både om att leda andra och eget inre ledarskap. Båda kan må väl av att vässas då och då!

För ledare och chefer på alla nivåer       

Alla chefer och ledare som vill utvecklas kan behöva en samtalspartner, ett bollplank.  Eva Kugelberg har lång erfarenhet av att arbeta med chefer på alla nivåer och kring alla de frågor och utmaningar som chefer möter i sin vardag. Självklart sker alla samtal under strikt sekretess!

”För mig som arbetat med ledarutveckling under mer än 25 år, är det fascinerande och glädjande att gång på gång erfara, hur mycket detta externa stöd betyder för de chefer jag träffar. Ofta värdesätter de det så mycket, att de väljer att fortsätta kontakten under flera år.

Det är härligt att se hur cheferna under dessa träffar växer genom att hitta resurser inom sig, ökar sin självkännedom och stärker sitt ledarskap!”

/Eva Kugelberg


Special:  2-dagars privat Coaching Retreat

Vill du ha en fokuserad, intensiv start för att få igång en ledarutveckling, i grupp eller individuellt för dig – läs mer om Kugelbergs Coaching Retreat