Boosta ditt företag

Start av ”Boosta ditt företag” i Uppsala. Ett företagsutvecklingsprogram i ALMI Uppsalas regi för handplockade kvinnor som driver företag med tillväxtpotential. Är stolt och glad över att även i år få medverka med workshops kring Vässa tänket och ditt inre ledarskap, Att sätta mål på ett nytt sätt, Strategier för att nå även mycket högt satta mål, Ledarskap, Bygga kultur, mm. ”Boosta ditt företag” är ett intressant och välplanerat företagsutvecklingsprogram med stor potential, som det är ett nöje att medverka i.