Strategigrupp Chef

Startar en ny grupp i Örebro av det uppskattade ledarutvecklingsprogrammet ”Strategigrupp Chef” i Handelskammaren Mälardalens regi. Fulltecknad.