Inspirerande resa till USA för företagsutveckling

Sista veckan i februari 2020 var jag, Eva, i USA för ett mycket givande och inspirerande utbyte med internationella kollegor och samtidigt företagsutveckling. Jag ingår numera i ett stort internationellt nätverk av konsulter för ledarutveckling och företagsutveckling. Det har redan inneburit delvis nya arbetssätt och ett rikare utbud av tjänster. Men det kommer också att möjliggöra större internationella uppdrag då vi som sagt är ett stort nätverk av likasinnade med olika kompetenser och specialiteter som kan åta oss större uppdrag tillsammans.

Direkt vid hemkomsten var Corona-pandemin ett faktum, som utöver det allvarliga hot den utgör mot folkhälsan, också kraftigt förändrade förutsättningarna för företag och arbetsliv runt om i världen.

Ingen vet hur länge denna situation varar, när vi kommer att kunna återgå till det vanliga livet eller ens vad det “nya normala” kommer att vara. För Kugelberg Ledarskap innebär det nya läget att vissa uppdrag löper på som förut, men med en allt större andel av digitala lösningar över video, medan andra uppdrag ställts på “vänt”. Efterfrågan har också skapat nya tjänster för att bistå ledare och deras medarbetare igenom den första krisen och därefter att finna lösningar och strategier som tar dem igenom Survival-stadiet, att hålla sig flytande de närmsta månaderna tills det förhoppningsvis efterföljs av Återhämtnings-fasen, ett läge som för många företag kommer att innebära omstart i en eller annan bemärkelse, att sluta arbeta hemifrån och att ladda om, ta nya tag i verksamheten. Om detta finns mycket att säga, men det tar vi en annan gång i ett annat sammanhang.

Lev väl! Var försiktig. Håll dig frisk!