Ledarskapsfrågor på djupet

Nöjda chefer ser stort värde i Strategigrupp Chef. 

I senaste numret av Handelskammarnytt (nr 2/14), Handelskammaren Mälardalens medlemstidning, publicerades en artikel om den Strategigrupp Chef som Eva Kugelberg arbetar med i Örebro. Eva Kugelberg och deltagande chefer har intervjuats om arbetssätt och om vad det ger att delta. Som framgår är det mycket nöjda deltagare.

Pressklipp_Strategigrupp_Chef.Handelskammarnytt 2014:2