Har du gjort din MålStart 2018?

MålStart hjälper dig göra bokslut för ditt ledarskap, plocka russins ur kakan för 2017, och grunda för Ditt bästa år! Gör en inspirerad Rivstart 2018! Låt 2018 bli Ditt bästa år!

MÅLSTART  2018

Hej då 17 … Välkommen 2018 … Ditt Bästa År!     (VIP-dag)

Säkert gör du i din egenskap av chef och ledare redan tillbakablickar på det gångna året och funderar över vad du vill inför det nya år som snart tar sin början eller just har börjat. Att göra detta tillsammans med en erfaren ledarskapscoach ökar nyttan och värdet exponentiellt.

Denna hel- eller halvdag är en intensiv, personlig och strategisk dag med Ledarskapsbokslut för 2017 och att grunda för att 2018 blir Ditt bästa år någonsin. Du får en kristallklar bild av dina lyckanden och lärdomar, både dem du vill ta med dig in i nästa år och dem du helst bör släppa och lämna bakom dig. När du med min guidning har arbetat dig igenom detta, lägger vi en inspirerad och inspirerande grund för ditt 2018. Du får sätta ett riktigt stort och inspirerande mål för ditt ledarskap 2018 och får med dig ett strategiskt tänk för att kunna förverkliga det.

Nyttan för dig – du får:

 • Värdefull reflektionstid tillsammans med en professionell erfaren ledarskapscoach.
 • Ditt personliga ledarskapsbokslut för 2017 med betoning på lyckanden och hur du kan bygga visare på dessa.
 • Tydlighet i viktigaste lärdomar från året och hur du har nytta av dessa 2018.
 • Stärkt självkänsla för dig och dina medarbetare.
 • Glädjen över ett stort nytt inspirerande ledarskapsmål fö 2018.
 • Nytt strategiskt tänk och mentala verktyg för att kunna uppnå detta.
 • (I heldagsvarianten får du ännu mer av tänk och verktyg samt även ta fram en plan för att förverkliga ditt stora inspirerade mål.)
 • Diskutera önskemål om stöd för att uppnå det du önskar i ditt ledarskap 2018.
 • Energi, inspiration och glädje över den stora tydlighet som MålStart har gett dig inför det kommande året.

Detta ingår:

 • En halvdag (3+ timmar plus lunch) på tu-man-hand enbart för dig för att göra ditt ledarskapsbokslut för 2017 och lägga en inspirerande grund för 2018. Alternativt heldag (9-16 inkl lunch), se ovan.
 • Ett kortare avstämningssamtal per tel innan VIP-dagen för att stämma av om något särskilt är aktuellt som påverkar upplägget av dagen, för att den ska bli till bäst nytta för dig.
 • Arbetsblad och Målkort.
 • Ett 30-minuters uppföljande strategisamtal inom 30 dagar efter VIP-halvdagen för att stämma av vad dagen gett, stödja dig och diskutera vad du önskat för ytterligare support.

 

Bonus 1:     Du bjuds på en god lunch på ett trevligt och inspirerande ställe med tillfälle till eftersnack.

Bonus 2:     Uppnå det som är viktigt 2018 – 8 strategier som verkligt framgångsrika människor använder nu för att uppnå mer under det kommande året”, en E-bok att inspireras av och hämta tips ur – summerad och fritt översatt till svenska av mig.

Bonus 3:      Ett 15-20 minuters Stämma-av-samtal mellan VIP-dagen och 30-dagars strategiuppföljnings-samtalet, för eventuella förtydliganden eller kortare stöd som du kan känna behov av.

Vill du veta mer är du välkommen att ringa 021-418800 eller 0708-408801 eller maila.

Varmt välkommen med din anmälan!

Anmäl dig här!

Sagt av en ledare som gjort MålStart 2 år i rad:

“Första gången jag gjorde MålStart, för ett år sedan, inspirerades jag att ta fram ett mycket stort mål för mitt ledarskap 2017, ett mål jag inte skulle ha satt annars. Nu ett år senare har jag till min stora glädje uppnått det – tack vare stödet jag fick av Eva.

Att stanna upp och reflektera på det sätt som MålStart innebär, har hjälpt mig att skapa en tydlighet över allt positivt jag  åstadkommit, vilket annars lätt kommer i skymundan för det jag inte är så nöjd med. Nu får jag i stället hjälp att se och glädjas åt allt bra jag har uppnått och som jag nu kommer att bygga vidare på 2018. Det stärker allas vår självkänsla och hjälper mig att skapa en kollektiv nöjdhet i min organisation.

Jag kan varmt rekommendera MålStart – en värdefull dag för att boosta ditt ledarskap!”